Tuulivoiman näkymät Suomessa

Tuulivoiman installoitu kokonaiskapasiteetti Suomessa vuoden 2018 lopussa oli 2041 MW. Fingridin sähköverkon tilaa seuraavista tilastoista nähdään että vuoden 2019 saavutettu maksimiteho on ollut 1833 MW ja keskiarvo 632 MWh/h.

Ennätysvuosi rakentamisen suhteen oli vuosi 2016 ja samaan kokoluokkaan yllettiin vuonna 2017. Nyt ollaan kuitenkin oltu jälleen hiukan odottavalla kannalla.

Suurin tekijä rakentamistahdin hidastumiseen ovat olleet syöttötariffituen muutokset. Tuulivoimaa rakennetaan nyt kuitenkin myös ilman valtion taloudellista tukea.

Google hakee tuulivoimaa

Hakukonejätti Google antoi potkua tuulivoimainvestoinneille Suomessa. Toimitusjohtaja Sundar Pinchai kertoi syksyllä 2019 pääministeri Antti Rinteen kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Googlen jätti-investoinnista Haminan datakeskukseen.

Datakeskukset ovat melkoisia energiasyöppöjä, ja Google on tietoinen niiden ympäristövaikutuksista. Yhtiön tavoitteena on tuottaa kaikki sähkö uusiutuvilla energialähteillä.

Niinpä pakettiin kuuluu myös Suomen mittakaavassa erittäin merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan, ennen kaikkea tuulivoimaan.

Prokon Wind Energy Oy:n uudesta Mutkalammin tuulivoimapuistosta Google ostaa kapasiteettia 130 MW. Ilmatar Energy (Piiparinmäki) puolestaan sai sopimuksen 125 MW:n toimittamisesta.

Molemmat puistot toteutetaan ilman valtion tukea. Googlen tekemät sopimukset ovat pitkäkestoisia, joten uusinvestointeja uskalletaan tehdä.

Olkiluoto tulee

Olkiluoto 3, eli Suomen pitkään rakennettu 5. ydinreaktori on ehkä sittenkin kaikkien vaiheiden jälkeen tulossa oikeasti käyttöön. Näillä näkymin tämä tapahtuu joskus vuoden 2020 aikana.

Olkiluoto kolmosen kapasiteetti on 1600 MW. Tämä on suurin tuotantomäärä mitä koko Pohjoismaiden yhteiseen Nordpool sähköverkostoon on koskaan kerralla liitetty.

Olkiluodon kaksi vanhempaa reaktoria tuottavat lähes neljänneksen Suomen sähköstä, ja kolmas voimala tuplaa kapasiteetin. Tuotannon käynnistyttyä jopa 90 prosenttia Suomen sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata.

Varmaa on että vaikutus myös sähkömarkkinoilla ja sähkön hinnassa on tuntuva. Varsinaista ylitarjontaa ei kuitenkaan tule, sillä Suomeen tuodaan jatkossakin sähköä myös ulkomailta. Kuitenkin on selvää että marginaalihinnan lasku vaikuttaa tuleviin investointeihin myös muun uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman osalta.

Hinta laskee, niin myös kustannukset

Vaikka markkinat odottavat sähkön hintaan laskua, ei tämä siis kuitenkaan tarkoita kuoliniskua uusille tuulivoimainvestoinneille. Tuulivoimaa rakennetaan tällä hetkellä markkinaehtoisesti, sillä kysyntä uusiutuville energianlähteille kasvaa.

Tuulivoimaloiden teknologinen kehitys menee jatkuvasti eteenpäin. Voimalat ovat isompia, korkeampia ja samalla yhä käyttövarmempia. Sarjavalmistus ja myös osaamisen kehittyminen sujuvoittavat projekteja.

Tulevaisuudenuskosta kertoo se että keväällä 2019 isot työeläkeyhtiöt perustivat tuulivoimaan sijoittavan Exilion Tuuli Ky:n osaksi kiinteistöportfoliotaan. Exilionin omistamia puistoja tällä hetkellä ovat Latamäki, TuuliMuukko ja Vartinoja 1.