Tuuliko USA?

Yhdysvaltojen maantiede tarjoaa erinomaiset edellytykset tuulivoiman kehittämiselle. Valtamereltä valtamerelle ulottuvan valtion maasto tarjoaa rannikkoalueiden lisäksi laajoja, tuulisia tasankoja.

Suuri osa maasta on harvaan asuttua, jolloin mahdolliset haitat asutukselle jäävät pieniksi. Isot peltoalat mahdollistavat myös tehokkaan maatalouden ja tuulivoiman yhteissijoittamisen. Farmarit voivat tuottaa ruokaa maassa ja voimaa ilmassa!

Voisiko tuulivoima siis olla keskeisessä roolissa Yhdysvaltojen siirtyessä kohti uusiutuvaa energiaa?

Texas – tuulivoiman edelläkävijä

Öljymiesten Texas ei varmasti tule ensimmäisenä mieleen uusiutuvan energian yhteydessä. Osavaltio on kuitenkin ylivoimainen ykkönen asennetun kapasiteetin määrässä. Vuoden 2018 lopussa Texasin tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli lähes 25000 Megawattia (vrt. koko Suomi 2041 MW).

Euroopan valtioista ainoastaan tuulivoiman jättiläinen Saksa ylittää nämä lukemat, Espanjan ollessa samaa kokoluokkaa. Texas on yksinään neljänneksi suurin tuottaja maailmassa Saksan, Intian ja Kiinan jälkeen.

Tyypillinen järjestely tuotannossa on, että maanomistaja vuokraa tuulifarmarille sijoituspaikan joko kiinteää turbiinikohtaista vuokraa, tai tuoton prosenttiosuutta vastaan.

Tuulivoiman kasvua Texasissa ovat edistäneet paitsi luontaiset olosuhteet, myös investoinnit sekä julkiset tuet. Siirtokapasiiteetti on erityisen keskeisessä roolissa, koska suurin osa tuulivoimasta tuotetaan kaukana asutuskeskuksista. Länsi-Texasissa tuulivoiman hinta on jopa ajoittain pudonnut negatiiviseksi liikatuotannon vuoksi.

Tuuliset preeriat

USA:n tuulikartalla suurin potentiaali löytyy suurten tasankojen alueella johon kuuluu läntisen ja pohjoisen Texasin lisäksi Oklahoma, Kansas, Nebraska, molemmat Dakotat sekä osia muiden muassa Iowasta, Montanasta ja Wyomingista.

Alue on hyvin harvaan asuttua, joten ongelmat siirtokustannusten kanssa korostuvat. Pienen väestön osavaltioissa suhteellinen osuus sähköntuotannosta on kuitenkin merkittävä.

Yli 20% osuuden pääsevät seuraavat osavaltiot:

  1. Kansas 36% sähköntuotannosta tuulivoimaa
  2. Iowa 34%
  3. Oklahoma 32%
  4. Pohjois-Dakota 26%
  5. Etelä-Dakota 24%

(Lähde : American Wind Energy Association)

Rannikot ja Off-Shore tuotanto

merituuli

Rannikkot eivät yllä sisämaan tasolle tuulivoiman tuotannossa. Yli 20% osuuden osavaltion sähkönkulutuksesta saavuttaa ainoastaan Maine.

Merituulivoiman rakennuskustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin maalla. Myös luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset sekä asukkaiden vastustus ovat hidastaneet investointeja.

Teoreettinen potentiaali merituulivoimalle Yhdysvalloissa olisi kuitenkin 54 GW, ja sen avulla olisi mahdollisuus saavuttaa 20% osuus sähköntuotannosta koko maassa.

Projekteja on eri kehitysvaiheissa sekä itärannikolla, Meksikonlahdella että suurten järvien alueella. Länsirannikolla ongelmana on erityisesti veden syvyys.

Kalifornia tuottaakin suurimman osan tuulivoimastaan vuoristosolissa. Osavaltion kapasiteetti oli vuoden 2018 lopussa 5885 MW, eli osuus suuresta sähkönkulutuksesta on verrattain pieni, noin 6,5%. Kalifornia kuitenkin sijaitsee USA:n suurin yksittäinen tuulifarmi. Alta Wind Energy Centerin kapasiteetti on peräti 1547 MW, ja alueelle suunnitellaan jopa 3000 MW:n lisärakentamista.