Arkisto kuukaudelle maaliskuu, 2012

Pitäisikö Helsingin luopua terveyskeskusmaksuista?

maanantai, maaliskuu 5th, 2012

Vihreissä lautakuntien jäsenet raportoivat tulevista kokouksista vihreiden luottamushenkilöiden sähköpostilistalle. Tuli mieleen että näitä voi hieman avattuna julkaista muidenkin luettavaksi.

Huomenna terveyslautakunnassa on edessä raskas lista. Etukäteen keskustelua on herättänyt viime kokouksessa pöydälle jätetty kohta terveyskeskusmaksuista.

Kaikkiaan terveyskeskus perii potilas- ja asiakasmaksuja 43 milj. euroa vuodessa, mikä kattaa noin 7% toimintamenoista – enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Maksut tulevat terveysasemamaksuista (4 me), kotihoidosta (9 me), suun terveydenhuollosta (10 me), kaupunginsairaalasta (15 me) sekä psykiatriasta (3 me). Huomisessa kokouksessa tarkastelun alla ovat vain terveysasemamaksut 4,2 milj. euroa.

Terveysasemakäynti kustantaa Helsingissä potilaalle 13,8 euroa korkeintaan 3 käynniltä vuodessa, eli ns. heavy-userit maksavat vuodessa reilun 40 euroa. Jo nyt alaikäiset, rintamaveteraanit, sotainvalidit ja äitiysneuvolan asiakkaat ovat vapautettuja maksuista, eikä Helsinki veloita terkkarikäynneistä vaikka laki sen sallisi. Vertailuna esim. lääkkeissä omavastuut ovat huomattavasti korkeammat ja monella todella ei ole varaa syödä parhaita mahdollisia lääkkeitä.

Lähtökohtaisesti olen ajatellut, että terveyskeskuskäyntien hinnoittelu on melko kohtuullista ja että niistä kertyvä reilu neljäkin miljoonaa on toiminnan laadun varmistamisessa tärkeä tulonlähde. Toisaalta olen myös pelännyt, että jos maksu poistettaisiin, useampi hakeutuisi hoitoon ja saatavuus heikkenisi. Perehdyttyäni aineistoon olen kuitenkin – hieman yllättäenkin – kallistumassa kannattamaan lääkärimaksuista luopumista. Muutamia faktoja maksuista luopumisen puolesta ja vastaan:

  • Vuonna 2011 terveyskeskusmaksuja kerättiin 4,2 milj. euroa, josta karkeasti 30 % kului laskutukseen, sen hallintoon ja perintään.
  • Kaikkiaan terken tuloista perintään meni 2,3 miljoonaa, josta selvästi suurin kakku 800 te kohdistui suoraan näihin ta-maksuihin ja luottotappiota kirjattiin kaikkiaan 300 te. Perintä maksaa laskennallisesti 13 henkilötyövuotta.
  • Nettokustannus terveysasemamaksuista luopumiselle olisi 3,1 me, mutta samalla sosiaalitoimessa saataisiin aikaan jotain säästöä sekä työajassa että tukien maksamisessa. Sos. virastoon viitataan esityksessä mutta ei anneta tarkempaa arviota vaikutuksista.
  • Joidenkin tutkimusten mukaan terveysasemakäynneistä perittävä maksu vähentää käyttöä muutaman prosentin, eli vastaavasti käyntien voitaisiin arvioida nousevan muutamalla prosentilla mahdollisen maksuista luopumisen yhteydessä. Käytännössä merkitys olisi varmasti suurin ensikäyntien kohdalla, koska jatkokäynnit tapahtuvat lääkärin suosituksesta, vain tarpeen mukaan ja harvempi jättää niitä väliin. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin olemassa melko vähän ja näyttöä suuntaan tai toiseen siten niukasti.
  • 2014 voimaan astuu vapaa hakeutuminen, minkä jälkeen kuka vaan ulkopaikkakuntalainen voi hakeutua halutessaan Helsinkiin hoitoon. Kuten me vastaavasti muualle. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat toistaiseksi olleet haluttomia luopumaan maksuista, mutta jos Helsinki olisi valmis viitoittamaan tietä, aiheesta voitaisiin toivottavasti vielä keskustella. Terveyskeskuksen pohjaesityksessä ollaan huolestuneita juuri tästä “Shoppailusta”, mutta toisaalta 13,80 on aika vähän suhteessa matkakustannuksiin ja aikaan, eikä lääkäriaikoja edes saa tuosta vaan. Pks-tilanteesta pyydämme lisätietoa vielä kokouksessa.

Päätös on taloudellisesti pieni – mikä sanotaan jopa esityksessä harvinaisen suoraan – mutta symbolisesti suuri. Eliniänodote rikkaan ja köyhän helsinkiläismiehen välillä on tällä hetkellä 13 vuotta ja kasvaa edelleen. Terveyserojen kasvu pitää pysäyttää, ja vaikka en usko, että terveysasemien maksuilla yksin käännetään kehitystä, köyhyystutkijat laajasti kannattavat maksuista luopumista. Kokouksen julkinen esityslista liitteineen löytyy täältä:

http://www.hel.fi/hki/Terke/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Terke_2012-03-06_Tervlk_4_El

Kuulen mielelläni ajatuksia terveyskeskusmaksuihin liittyen, vaikka aikaa huomisen illan kokoukseen on vähän. Kiireisen työpäivän huomioiden sähköposti tavoittaa parhaiten: tuuli.kousa(at)vihreat.fi.