Arkisto kuukaudelle elokuu, 2010

Valtuustoaloite Iso-Roban viihtyisyyden lisäämiseksi

sunnuntai, elokuu 29th, 2010

Asioin Iso-Roballa harva se päivä, enkä voi olla miettimättä, että kadusta pitäisi pitää parempaa huolta. Vähintäänkin siivota ahkerammin, mielellään myös hillitä kävelykatuosuuden autovirtoja ja miettiä, voitaisiinko lisäkalusteilla ja istutuksilla parantaa ilmettä. Yleisen epäsiisteyden ja koruttomuuden lisäksi Fredrikinkadun kohdalla seisoo yksinäinen, kesän 2009 katutöistä unohtunut liikennemerkki kuin symboloimassa omistajuuden puutetta.

Eräs kadulla toimiva yrittäjä ehdotti taannoin, että kadusta pitäisi tehdä hallinnollinen kauppakeskus, jonka siisteydestä huolehdittaisiin keskitetysti ja jonka yritykset voisivat ryhtyä laajempaankin yhteistyöhön. Mielestäni selvittämisen arvoinen ajatus. Tein syyskauden ensimmäisessä valtuustossa seuraavan aloitteen:

Valtuustoaloite 25.8.2010

Iso Roobertinkatu on yksi Helsingin harvoista kävelykaduista ja sellaisena arvokas. Vilkkaan kadun varrella toimii monia pieniä ja aktiivisia yrityksiä, joiden tärkeimpiin toimintaedellytyksiin kuuluu riittävä asiakasvirta. Kävelykatu itsessään on kuitenkin kolkko ja jatkuvasti täynnä huoltoliikennettä sekä luvattomasti pysäköityjä autoja. Kadun yleisilme on paikoin kroonisesti siivoton.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää kuinka Ison Roobertinkadun viihtyisyyttä, koko kadun kattavaa siisteyttä ja huoltoliikenteen järjestelyjä voitaisiin parantaa yhteistyössä kadun yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Emme toivo laajamittaisia katutöitä, vaan selvitystä muun muassa mahdollisuudesta järjestää siivous keskitetysti, tukea yrittäjien mahdollisuutta järjestää yhteisiä tapahtumia ja hankkia kadulle esimerkiksi siirreltäviä istutuksia, uusia kalusteita sekä huoltoliikennettä sääteleviä ajoportteja. Edellytämme että prosessissa konsultoidaan sekä kiinteistöjen omistajia että kivijalkaliikkeiden yrittäjiä.

Tuuli Kousa (vihr.)

Mielipidekirjoitus Helsingin terveydenhuollon budjetista

sunnuntai, elokuu 29th, 2010

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 23.5.2010

Reko Ravela (HS Mielipide 18.5.2010) on huolissaan Helsingin terveyskeskuksen kustannusleikkauksista. Terveystoimen budjettia ei kuitenkaan ole leikattu tai olla leikkaamassa, vaikka Helsingin talous on sukeltanut jyrkästi. Myös vasemmistoliitto oli mukana viime syksyn budjettisovussa samoin kuin tämän kevään raamin laadinnassa, jossa vanhusten hoitoon merkittiin 2 miljoonan euron lisäys. Terveystoimen budjetti on kasvanut jatkuvasti.

Tosiasia kuitenkin on että, terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen on pääkaupungissa selvästi kalliimpaa kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Helsingin väestöpohjaan liittyy erityishaasteita ja tilakustannukset ovat pääkaupungissa korkeat. Nämä tekijät eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään, miksi Helsinki maksaa palveluista selvästi enemmän kuin muut, ja samaan aikaan väestönkasvu, kiihtyvä eläköityminen ja työttömyys lisäävät julkisen perusterveydenhuollon kysyntää entisestään synnyttäen kustannuspaineita.

Vähemmällä pitäisi tehdä enemmän, jotta nykyisestä palvelutasosta voidaan pitää kiinni myös jatkossa. Palveluja pitää kehittää entistä tasapuolisemmiksi ja tarpeita paremmin vastaaviksi, muuten osa väestöstä jää ilman. Vihreät ovat osaltaan pyrkineet edistämään perusterveydenhuollon vaikuttavuutta ja ennaltaehkäisyä terveydenhuollon osana. Palvelutuotannon hallintoa ja prosesseja on kehitettävä radikaalisti tasapuolisen laadun takaamiseksi. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä on yhdistettävä, sähköistä asiointia lisättävä ja lääkäriaikoja täytettävä siellä, missä on väljää. Terveyskeskuksessa on paras asiantuntemus siitä, miten edetään, mutta selvää on se, että perusterveydenhuollon vaikuttavuutta on parannettava tai erikoissairaanhoidon kustannukset karkaavat käsistä. Siksi terveydenhuollon budjettia ei ole lähdetty leikkaamaan ja vuoden 2011 budjetin valmistelussa myös HUS:in raamia nostettiin realistiselle tasolle jokavuotisten ylitysten välttämiseksi.

Tuuli Kousa, terveyslautakunnan jäsen (vihr.)
Hannu Tuominen, terveyslautakunnan jäsen (vihr.)
Helsinki